Przedsiębiorstwo Produkcyjne ALMECH spółka cywilna Tomasz Kruszewski, Marcin Althamer założona przez Wiesława Mydłowskiego i Adama Althamera rozpoczęło działalność w 1980 roku od produkcji wody destylowanej do akumulatorów. Byliśmy pierwsi na rynku z tym produktem. Znalazł on uznanie, ponieważ konfekcjonowany był w bardzo praktycznych, umożliwiających uzupełnianie płynu akumulatorowego, butelkach. Dla potrzeb konfekcjonowania wody destylowanej, uruchomiliśmy produkcję butelek na maszynach własnej produkcji. Ich gama możliwości jest zaprezentowana na naszej stronie. Dzięki własnej narzędziowni jesteśmy w stanie szybko reagować na potrzeby własne jak również innych przetwórców tworzyw sztucznych. Aktualnie głównym nurtem działalności jest produkcja artykułów sanitarnych - systemów łącznikowych do kanalizacji wewnętrznej, opakowania z HDPE i LDPE oraz woda demineralizowana.

Do najważniejszych elementów oferty przedsiębiorstwa należą:

 • Wyroby z tworzyw sztucznych:
  • art. sanitarne tj: złącze redukcyjne, mufa, sztucer, kolana,kolano dolnopłuka, pływak
  • kształtki elektryczne
  • butelki HDPE i LDPE
  • zabawki HDPE i LDPE
  • słoiki kosmetyczne HDPE
 • Woda demineralizowana