p.p.almech s.c.

05-075 Warszawa-Wesoła ul.Słowicza 7
Biuro czynne w godz. 8:00-14:00
TEL/FAX (+48)(22) 773 58 14
TEL (+48)(22) 795 72 01
e-mail: almech@almech.waw.pl
Tomasz Kruszewski
TEL:(+48) 502 475 163
e-mail: tomasz.kruszewski@almech.waw.pl
Marcin Althamer
TEL:(+48) 609 199 884
e-mail: marcin.althamer@almech.waw.pl